Xét xử sơ thẩm vắng mặt khi không có phản tố

Đương sự hoặc người đại diện (NĐD) của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự (NBVCĐS) vắng mặt tại phiên tòa thì tùy từng trường hợp tòa án có thể vẫn xét xử hoặc hoãn phiên tòa. Chúng tôi xin trích dẫn một số nội dung được ghi nhận tại Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự sau đây để bạn tham khảo:


1. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc NĐD của họ, NBVCĐS phải có mặt tại phiên tòa; nếu có người vắng mặt thì hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.


2. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc NĐD của họ, NBVCĐS phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; nếu vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì tòa án có thể hoãn phiên tòa, nếu không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì xử lý như sau:


a) Nguyên đơn vắng mặt mà không có NĐD tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.


b) Bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có NĐD tham gia phiên tòa thì tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ;


c) Bị đơn có yêu cầu phản tố vắng mặt mà không có NĐD tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu phản tố và tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố, trừ trường hợp bị đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.


d) Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có NĐD tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu độc lập và tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu độc lập của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.


đ) NBVCĐS vắng mặt thì tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ.

HOTLINE: 0387696666

  • TAG :