Xác định cha cho con: thủ tục xác nhận cha cho con

Điều 66 Luật hôn nhân và gia đình  quy định

Mẹ, cha hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền tự mình yêu cầu Toà án hoặc đề nghị Viện kiểm sát yêu cầu Toà án xác định cha, mẹ cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc xác định con cho cha, mẹ mất năng lực hành vi dân sự.”

Như vậy theo quy định của pháp luật em gái bạn có quyền yêu cầu tòa án hoặc đề nghị viện kiểm sát yêu cầu tòa án xác định cha cho con mình.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc xác định cha mẹ cho con khi có tranh chấp các đương sự  sẽ yêu cầu tòa án giải quyết.

Nếu sau khi tòa án đã xác định cha cho con của em gái bạn, thì em gái bạn có quyền yêu cầu người này cấp dướng cho con Hoặc bạn có thể đồng thời lồng yêu cầu cấp dưỡng vào trong đơn yêu cầu xác định cha cho con của em bạn

Theo quy định  tại Điều 50 Luật hôn nhân và gia đình thì
“1. Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con, giữa anh chị em với nhau, giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu, giữa vợ và chồng theo quy định của Luật này.

Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác.
2. Trong trường hợp người có nghĩa vụ nuôi dưỡng mà trốn tránh nghĩa vụ đó thì buộc phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng được quy định tại Luật này.”
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật