Xác định cha cho con: Đăng ký nhận cha mẹ cho con

Điều 32 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định:

Điều 32. Điều kiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

1. Việc nhận cha, mẹ, con theo quy định tại Mục này được thực hiện, nếu bên nhận, bên được nhận là cha, mẹ, con còn sống vào thời điểm đăng ký nhận cha, mẹ, con và việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp.

2. Người con đã thành niên hoặc người giám hộ của người con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự cũng được làm thủ tục nhận cha, mẹ theo quy định tại Mục này, trong trường hợp cha, mẹ đã chết; nếu việc nhận cha, mẹ là tự nguyện và không có tranh chấp”.

Như vậy, trường hợp người con muốn nhận là con của người cha đã mất thì phải làm thủ tục nhận cha mẹ con tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người con cư trú hoặc nơi người cha đã mất cư trú trước đây. (Cần lưu ý việc nhận cha, mẹ, con phải là tự nguyện và không có tranh chấp, nếu có tranh chấp thì Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ hướng dẫn đương sự khởi kiện tại Tòa án cấp huyện có thẩm quyền).

Thủ tục đăng ký nhận cha mẹ con cụ thể như sau:

Nếu đã thành niên (đủ 18 tuổi) người con có thể trực tiếp thực hiện thủ tục này mà không phải thông qua người giám hộ. Người con phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định). Kèm theo Tờ khai phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

a) Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người con;

b) Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ với người cha đã mất (nếu có)

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng sự thật và không có tranh chấp, thì Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.Cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người con một bản chính Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Nếu cần thiết người con có thể xin bản sao Quyết định nói trên.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật