Tư vấn pháp luật Hôn nhân gia đình

Nhằm đề cao hơn nữa vai trò của gia đình trong đời sống xã hội hiện đại, cũng như việc giữ gìn và phát huy những truyền thống và phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình.Vấn đề tư vấn pháp luật về Hôn nhân gia đình tại Luật Bắc Việt được thực hiện như sau:

A.  Phương thức tư vấn pháp luật tại Luật Bắc Việt:

+   Tư vấn trực tiếp và thực hiện dịch vụ pháp lý tại văn phòng;

+   Tư vấn qua điện thoại: Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến;

+   Tư vấn qua Email bằng hình thức liên hệ đến hòm thư ceo@bacvietluat.vn

B.  Nội dung tư vấn pháp luật tại Luật Bắc Việt:

Dịch vụ tư vấn giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực hôn nhân gia đình bao gồm: Tư vấn đăng ký kết hôn, ly hôn, quyền nuôi con, phân chia tài sản khi ly hôn và Dịch vụ luật sư giúp bảo vệ quyền lợi tại Tòa khi giải quyết các vấn đề ly hôn,tranh chấp quyền nuôi con, tranh chấp - phân chia tài sản, cụ thể:

+   Tư vấn kết hôn (điều kiện kết hôn, thủ tục đăng ký kết hôn);

+   Tư vấn ly hôn (điều kiện ly hôn, thủ tục ly hôn, hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng);

+   Tư vấn về quyền nuôi con, cấp dưỡng nuôi con ...;

+   Tư vấn về tài sản của vợ chồng (tài sản chung, nợ chung, chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, tài sản riêng, nợ riêng);

+   Tư vấn thủ tục xin con nuôi;

+   Tư vấn về các việc khác liên quan đến lĩnh vực hôn nhân gia đình.

  • TAG :