Tư vấn hôn nhân gia đình

Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc do quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền giữa họ với nhau theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt.

Với những Luật sư và chuyên viên tư vấn có am hiểu pháp luật hôn nhân gia đình, Luật Bắc Việt sẵn sàng lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của bạn. Chúng tôi sẽ đưa ra những ý kiến tư vấn pháp luật thiết thực theo quy định pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích của bạn và người thân.
  • TAG :