Thủ tục khởi kiện vụ án Dân sự - hôn nhân - gia đình

Đối với vụ án hôn nhân và gia đình mà có tranh chấp về việc chia tài sản chung của vợ chồng, thì ngoài việc chịu án phí quy định tại mục 2, các đương sự còn phải chịu án phí đối với phần tài sản có tranh chấp như đối với vụ án dân sự có giá ngạch quy định tại mục 3 tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được hưởng.Hồ sơ cần thiết

+   Đơn khởi kiện (theo mẫu)

+   Các tài liệu liên quan đến vụ kiện ( giấy tờ nhà, đất, hợp đồng...)

+   Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu (bản sao có sao y) nếu là cá nhân;

+   Tài liệu về tư cách pháp lý của người khởi kiện, của các đương sự và người có liên quan khác như: giấy phép, quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; điều lệ hoạt động, quyết định bổ nhiệm hoặc cử người đại diện doanh nghiệp (bản sao có sao y) nếu là pháp nhân.

+   Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn kiện (ghi rõ số bản chính, bản sao).

Lưu ý: Các tài liệu nêu trên là văn bản, tài liệu tiếng nước ngoài đều phải được dịch sang tiếng Việt Nam . Do cơ quan, tổ chức có chức năng dịch thuật, kèm theo bản gốc.

Lệ phíGiá trị tài sản có tranh chấp Mức án phí
a/ Từ 4.000.000 đồng trở xuống   200.000 đồng
b/ Từ trên 4.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng   5% giá trị tài sản có tranh chấp
c/ Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng   20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng
d/ Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000   36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị có tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng
e/ Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng   72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị có tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng
f/ Từ trên 4.000.000.000 đồng   112.000.000 đồng + 0.1% của phần giá trị có tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng

 

+   Án phí dân sự bao gồm án phí dân sự sơ thẩm, án phí dân sự sơ thẩm đồng thời chung thẩm, án phí dân sự phúc thẩm.

+   Mức án phí dân sự sơ thẩm, án phí dân sự sơ thẩm đồng thời chung thẩm đối với các vụ án dân sự không có giá ngạch là 50.000 đồng.

+   Mức án phí dân sự sơ thẩm, án phí dân sự sơ thẩm đồng thời chung thẩm đối với các vụ án dân sự có giá ngạch được quy định như sau:

+   Mức án phí dân sự phúc thẩm đối với tất cả các vụ án dân sự là 200.000 đồng.

+   Đối với vụ án hôn nhân và gia đình mà có tranh chấp về việc chia tài sản chung của vợ chồng, thì ngoài việc chịu án phí quy định tại mục 2, các đương sự còn phải chịu án phí đối với phần tài sản có tranh chấp như đối với vụ án dân sự có giá ngạch quy định tại mục 3 tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được hưởng.

Nộp tiền tạm ứng án phí

+   Nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong các vụ án dân sự không có giá ngạch hoặc có giá ngạch từ 4.000.000 đồng trở xuống phải nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm là 200.000 đồng, trong các vụ án dân sự có giá ngạch quy định tại các điểm b, c, d, đ, e mục 3 phải nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm là 50% của mức án phí sơ thẩm mà án dự tính theo giá trị tài sản có tranh chấp, trừ trường hợp được miễn tiền tạm ứng án phí, miễn nộp án phí.

+   Người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm trong thời hạn kháng cáo theo mức quy định  tại Điều 8 của Nghị định 70/CP ngày 12/6/1997, trừ trường hợp được miễn tiền tạm ứng án phí, miễn nộp án phí.

+   Xem thêm pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH ngày 27/2/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí

Thời gian giải quyết:

+   Thời hạn chuẩn bị xét xử: Từ 4 đến 6 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án.

+   Thời hạn mở phiên tòa: Từ 1 đến 2 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Nếu chưa rõ hoặc cần tư vấn thêm khách hàng vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật - Luật Bắc Việt

  • TAG :