Tài liệu của người nước ngoài khi kết hôn với người Việt Nam tại Việt Nam

 

Luật kết hôn nước ngoài quy định về tài liệu của phía bên nước ngoài khi  sử dụng làm thủ tục đăng ký kết hôn phải:

Được hợp pháp hóa lãnh sự.

Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt liên tục trên 6 tháng (tính đến trước thời điển nộp hồ sơ kết hôn nước ngoài) thì tiến hành làm lý lịch tư pháp tại Việt Nam. Lý lịch này được sử dụng trực tiếp.

Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam dưới 6 tháng (tính đến trước thời điển nộp hồ sơ kết hôn nước ngoài), hoặc cư trú tại nước ngoài thì Lý lịch tư pháp xin tại quốc gia của người nước ngoài. Lý lịch này sẽ được sử dụng hợp pháp ở Việt Nam khi được xác nhận lãnh sự tại cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam và Hợp pháp hóa lãnh tự tại cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam (khi đương sự ở Việt Nam). Được xác nhận của cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại có trụ sở tại quốc gia của đương sự.

Sau đó phải được dịch và chứng thực tại Việt Nam.

Giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân của người nước ngoài khi muốn kết hôn nước ngoài tại Việt Nam cũng thực hiện tương tự.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật