Sau ly hôn

Hậu quả của ly hôn là việc chấm dứt quan hệ hôn nhân do Toà án công nhận hoặc quyết định theo yêu cầu của vợ hoặc của chồng hoặc cả hai vợ chồng.

Do đó sau khi ly hôn người đàn ông và đàn bà không còn rằng buộc pháp lý về quan hệ hôn nhân cũng như quan hệ tài sản.

Tuy nhiên mối quan hệ về con chung của vợ chồng thì vẫn tồn tại sau khi ly hôn. Theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình, cha mẹ có nghĩa vụ và quyền thương yêu, trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con; tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập và giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.

Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con trong thời kỳ hôn nhân cũng như sau khi cha mẹ ly hôn.

Khi ly hôn, cha hoặc mẹ không trực tiếp nuôi con chưa thành niên hoặc con đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.

Mức cấp dưỡng cho con do cha, mẹ thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

Quy định này nhằm đảm bảo sự phát triển  cho con sau khi gia đình tan vỡ. Sau ly hôn, người con chung là người thiệt thòi và chịu ảnh hưởng rất lớn do hậu quả của cha mẹ đem lại. Do đó khi giải quyết ly hôn về nguyên tắc Tòa án kiên trì hòa giải đoàn tụ. Đây là chính sách đảm bảo mối bền chặt của đơn vị gia đình trong xã hội.

Bên cạnh đó khi ly hôn, nếu bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình.

Để giải quyết vấn đề sau ly hôn của mình hoặc người thân bạn nên liên hệ với Luật sư chuyên trách Hôn nhân gia đình để được tư vấn chính xác và cụ thể. Luật bắc Việt là một đối tác sẵn sàng chia sẻ những tâm tư và nguyện vọng của bạn.
  • TAG :