Nuôi con sau ly hôn

Luật sư tư vấn nuôi con và cấp dưỡng sau ly hôn.


•   Xác định quyền nuôi con và các điều kiện nuôi con khi một bên đương sự có yêu cầu;


•   Xác định và yêu cầu cấp dưỡng đối với con sau khi ly hôn;


•   Quyền thăm nom, chăm sóc con sau ly hôn của bên không trực tiếp nuôi con.


LIÊN HỆ DỊCH VỤ THEO THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY:

  • TAG :