Nuôi con sau ly hôn Luật 2014

Theo quy định tại Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về quyền trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng con cái.

Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Như vậy,việc lựa chọn quyền nuôi con sẽ do hai bên thỏa thuận, trong trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ căn cứ vào khả năng kinh tế, tình cảm về mặt tinh thần, tình cảm để lựa chọn ai sẽ có quyền trực tiếp nuôi dưỡng con cái.

Ở đây, hiện bạn đang có hai đứa con, một đứa sinh năm 2012 (tức 5 tuổi); một đứa sinh năm 2015 Và bạn đang có nhu cầu muốn nuôi dưỡng hai đứa.Mà theo quy định chúng tôi đã trình bày ở trên thì khi ly hôn bạn chắc chắn sẽ được quyền nuôi đứa trẻ sinh năm 2015 vì đứa trẻ chưa đủ 36 tháng tuổi nếu bạn có đủ điều kiện để trực tiếp nuôi dưỡng .

Còn đối với đứa trẻ sinh năm 2012, bạn và chồng bạn có thể thỏa thuận với nhau, nếu chồng bạn không đồng ý mà bạn vẫn muốn trực tiếp nuôi hai con mà có đủ điều kiện, khả năng để trông nom chăm sóc cả về mặt vật chất lẫn tinh thần cho con .Đồng thời, bạn chứng minh được rằng chồng bạn không đủ khả năng để nuôi dưỡng, thiếu thốn tình cảm, không có thời gian để chăm sóc con, không quan tâm tới con thì  có thể yêu cầu Tòa án giải quyết tuyên quyền nuôi dưỡng con cái cho bạn.

Tuy nhiên, dù ai là người trực tiếp nuôi dưỡng thì cũng đều muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất đến cho con cái.Đồng thời, người không trực tiếp nuôi dưỡng  vẫn có quyền thăm nom, chăm sóc con cái của mình .
  • TAG :

Tin liên quan

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật