NUÔI CON NUÔI QUỐC TẾ: CẦN MINH BẠCH CÁC KHOẢN TÀI TRỢ

ĐỨC MINH
Đề án thành lập quỹ nuôi con nuôi sẽ xây dựng xong trong quý I – 2009. Các khoản hỗ trợ bằng tiền cho cơ sở nuôi dưỡng trẻ em cần bắt buộc chuyển khoản để dễ kiểm tra, giám sát. Trong hai ngày 4 và 5-9, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện Nghị định 68 trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế. Một trong những thành công được nhắc tới của Nghị định 68 là quy định về cơ chế hỗ trợ của tổ chức con nuôi nước ngoài đối với cơ sở nuôi dưỡng thông qua dự án nhân đạo. Tuy nhiên, thực tế mặt trái của quy định này cũng đã bộc lộ.
Quyết đầu vào lẫn đầu ra
Theo số liệu từ Cục Con nuôi quốc tế (Bộ Tư pháp), hiện cả nước chỉ có 91 trong 378 cơ sở nuôi dưỡng được cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài. Báo cáo chưa đầy đủ cho biết từ năm 2003 đến nay, tổng giá trị hỗ trợ nhân đạo bằng tiền và vật chất khoảng 160 tỷ đồng, riêng năm 2007 đạt gần 60 tỷ đồng. Nhiều cơ sở nuôi dưỡng sau khi nhận được sự hỗ trợ nhân đạo tương đối lớn từ các tổ chức nuôi con nuôi nước ngoài hoạt động trên địa bàn đã được sửa chữa lại khá khang trang. Mức nuôi dưỡng trẻ đạt trên dưới một triệu đồng/trẻ/tháng, gấp vài lần mức hỗ trợ chính thức từ nhà nước.
 
Có ý kiến cho rằng các khoản tiền liên quan đến hỗ trợ nhân đạo hoàn toàn do cơ sở nuôi dưỡng hoặc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp nhận, quản lý. Nếu không minh bạch được khoản hỗ trợ này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tham nhũng, trục lợi. Mặt khác, giám đốc cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có quyền rất lớn. Vị này vừa được quyết định việc tiếp nhận, sử dụng các khoản hỗ trợ nhân đạo đồng thời được quyết định cho trẻ làm con nuôi. Nhiều địa phương còn giao toàn bộ khâu chuẩn bị hồ sơ trẻ em cho cơ sở nuôi dưỡng, Sở Tư pháp chỉ kiểm tra, làm công văn gửi Cục Con nuôi quốc tế. Nhất là các sai phạm mới đây tại hai cơ sở nuôi dưỡng trẻ ở Nam Định có sự câu kết giữa cơ sở nuôi dưỡng và bên ngoài để đưa trẻ từ các nơi về hợp thức hóa thành trẻ bị bỏ rơi để cho làm con nuôi.
Hỗ trợ không lành mạnh để lạm dụng
Theo nhận định của Cục Con nuôi quốc tế, văn phòng con nuôi nước ngoài cũng có biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh trong quá trình hỗ trợ nhân đạo và giúp trẻ em làm con nuôi. Có văn phòng còn dùng tiền để thuê người Việt Nam đi tìm kiếm trẻ em rồi đưa về cơ sở nuôi dưỡng, từ đó độc quyền giới thiệu cho người nước ngoài. Một số văn phòng còn có biểu hiện dùng tiền “lót tay” cho các cơ sở nuôi dưỡng và quan chức địa phương để được giới thiệu trẻ em làm con nuôi, đẩy chi phí bất hợp pháp trong việc xin trẻ em làm con nuôi tại Việt Nam lên rất cao.
Đại diện Cục Con nuôi quốc tế cho biết pháp luật cấm các văn phòng con nuôi nước ngoài trực tiếp tham gia vào quá trình giới thiệu trẻ em (ghép trẻ) cho cha mẹ nuôi. Thế nhưng kết quả kiểm tra cho thấy có văn phòng con nuôi hàng năm nhận tiền mặt từ tổ chức con nuôi ở nước ngoài, sau đó dùng số tiền này để đi liên hệ xin trẻ làm con nuôi. Có tổ chức gần như khoán trắng số lượng trẻ em cần xin làm con nuôi cho văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam trên cơ sở số tiền đã nhận.
Cục Con nuôi quốc tế đang lên kế hoạch tăng cường kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất các văn phòng con nuôi nước ngoài về thực hiện hỗ trợ nhân đạo. Song song đó, cục sẽ phối hợp kiểm tra việc sử dụng các khoản hỗ trợ tại các cơ sở nuôi dưỡng, rà soát tình hình cấp phép cho các tổ chức con nuôi nước ngoài…
Sẽ lập quỹ hỗ trợ nuôi con nuôi
“Đã đến lúc rất cần minh bạch hóa các khoản tiền này để chúng thực sự được dùng đúng mục đích vì lợi ích của trẻ em” – ông Vũ Đức Long, Cục trưởng Cục Con nuôi quốc tế nói. Đại diện Sở Tư pháp TP.HCM kiến nghị cần sớm ban hành quy chế quản lý thu, chi, sử dụng các khoản viện trợ nhân đạo. Theo Cục Con nuôi quốc tế, để ngăn chặn mặt trái của cơ chế hỗ trợ, khi hỗ trợ bằng tiền cần phải chuyển vào tài khoản của cơ sở nuôi dưỡng. Qua đó sẽ giám sát được việc thực hiện dự án mà văn phòng con nuôi nước ngoài cam kết với cơ sở nuôi dưỡng, ràng buộc các cơ sở nuôi dưỡng sử dụng khoản hỗ trợ đúng quy định.
Về lâu dài, cục sẽ nghiên cứu cơ chế quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài thông qua quỹ hỗ trợ nuôi con nuôi. Quỹ này sẽ được phân bổ cho các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em ở địa phương, xét trên hồ sơ thực chất cho trẻ em làm con nuôi cũng như được trích hỗ trợ một phần cho cơ sở nuôi dưỡng không giới thiệu con nuôi nước ngoài. Dự kiến cục sẽ lập đề án về thành lập quỹ này và báo cáo bộ trưởng Bộ Tư pháp vào quý I-2009.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật