Nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài: Điều kiện với người nhận

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Nuôi con nuôi, vợ chồng ông bà có thể nhận người cháu gái (con của người em gái) làm con nuôi. Trường hợp của ông bà được gọi là nuôi con nuôi đích danh có yếu tố nước ngoài.


 

* Điều kiện đối với người nhận con nuôi:

Tham khảo thêm quy định của pháp luật nước định nhận con về về nhận nuôi con nuôi để xác định đủ điều kiện nhận nuôi con nuôi theo pháp luật nước đó không

+ Theo quy định của pháp luật Việt Nam, vợ chồng ông bà cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có tư cách đạo đức tốt;

- Không thuộc một trong các trường hợp không được nhận con nuôi sau đây:

1. Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

2.Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;

3. Đang chấp hành hình phạt tù;

4. Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em)
  • TAG :