Người nước ngoài muốn kết hôn tại Việt NamHỏi:  Tôi là Người nước ngoài, hiện đã sống và làm việc tại Việt Nam, tôi muốn kết hôn, và thực hiện thủ tục kết hôn tại Việt Nam thì cần tuân thủ những điều kiện gì?

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì người nước ngoài muốn kết hôn tại Việt Nam cũng như công dân Việt muốn kết hôn với người nước ngoài phải tuân thủ quy định Pháp luật Việt Nam và pháp luật nước bên kia về điều kiện và thủ tục kết hôn.

Cụ thể về điều kiện kết hôn tại Việt Nam như sau:

a) Điều kiện kết hôn

- Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên;

- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;

- Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định tại Điều 10 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.

b) Những trường hợp cấm kết hôn (Điều 10, Luật Hôn nhân và Gia đình):

- Người đang có vợ hoặc có chồng;

- Người mất năng lực hành vi dân sự;

- Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;

- Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

- Giữa những người cùng giới tính.

c) Nghi lễ kết hôn:

- Khi tổ chức đăng ký kết hôn phải có mặt hai bên nam, nữ kết hôn.

- Đại diện cơ quan đăng ký kết hôn yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn, nếu hai bên đồng ý kết hôn thì đại diện cơ quan đăng ký kết hôn trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật