Mẫu đơn xin ly hôn

Phần nội dung đơn ly hôn:
 • Thông tin kết hôn (lấy thông tin theo Đăng ký kết hôn): thời gian, địa điểm kết hôn,…

 • Thông tin về tình hình hiện tại: hai bên đang sống chung hay ly thân? ly thân bao lâu? mâu thuẫn chính? mâu thuẫn khác dẫn tới quyết định ly hôn?

 • Nỗ lực tự hòa giải (nếu có): đã cố gắng hòa giải thế nào? trong thời gian bao lâu?

 • Kết luận: đề nghị xin ly hôn


Phần con chung, riêng:
 • Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), đề nghị nguyện vọng và trách nhiệm nuôi con.

 • Nếu một trong hai bên hoặc cả hai bên có con riêng thì ghi rõ thông tin các con, đề nghị nguyện vọng và trách nhiệm nuôi con.

 • Nếu chưa có con thì ghi rõ chưa có con.


Phần tài sản chung:
 • Những tài sản nào cần tòa án phân chia, cần pháp luật công nhận sự phân chia thì ghi thông tin chi tiết về tài sản, đề nghị phân chia. (nhà, đất, những tài sản đồng sở hữu,…)

 • Nếu không có tài sản chung thì ghi rõ không có tài sản chung.


Phần nợ chung:
 • Nếu hai bên có nợ chung và muốn tòa phân chia nghĩa vụ trả nợ thì ghi cụ thể về khoản nợ (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân chia nghĩa vụ trả nợ.

 • Nếu không có nợ chung ghi rõ không có nợ chung.

 • TAG :

Tin liên quan

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật