Ly hôn và thời gian xử lý

Thủ tục ly hôn và thời gian giải quyết ly hôn: 
Sau khi nhận đơn yêu cầu công nhận việc ly hôn và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì tòa án sẽ thông báo cho người khởi kiện biết để đến làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí. 
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo, người khởi kiện phải nộp tiền. Tòa án thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp biên lai. 
Tòa án giải quyết việc ly hôn trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày thụ lý. Đối với việc ly hôn có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì chánh án tòa án có thể quyết định gia hạn thêm, nhưng không quá hai tháng. 
Chú ý: Pháp luật không yêu cầu đơn ly hôn phải thông qua thủ tục hòa giải tại cơ sở (UBND xã, phường; Công đoàn cơ quan..) nhưng hiện tại nhiều nơi Tòa án vẫn yêu cầu người viết đơn xin ly hôn  thực hiện. 
Trong thời hạn này, tùy từng trường hợp, tòa án ra một trong các quyết định sau đây: công nhận sự thỏa thuận của các đương sự hoặc tạm đình chỉ giải quyết vụ việc hoặc đình chỉ giải quyết vụ việc. 
Trong một tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là hai tháng. 
Thời hạn tối đa để giải quyết (ở cấp sơ thẩm) là 8 tháng. 
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật