Ly hôn và thẩm quyền

Thẩm quyền giải quyết ly hôn
Căn cứ điểm h khoản 2 Điều 35 BLTTDS 
Đối với hôn nhân không có yếu tố nước ngoài: vợ/ chồng có quyền thỏa thuận, lựa chọn nộp đơn kiện tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết: TAND quận (huyện) nơi cả vợ/chồng có hộ khẩu thường trú, tạm trú; nếu vợ/chồng có hộ khẩu thường trú, tạm trú ở 2 nơi khác nhau thì sẽ thỏa thuận nộp đơn kiện tại TAND quận (huyện) nơi của một trong 2 người có hộ khẩu thường trú, tạm trú trong ly hôn
Đối với hôn nhân có yếu tố nước ngoài thẩm quyền giải quyết do TAND cấp tỉnh,Thành phố trực thuộc trung ương giải quyết (Điều 34 BLTTDS) nơi vợ/chồng có hộ khẩu thường trú, tạm trú trong vụ án ly hôn
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật