Luật sư tranh tụng hôn nhân

Luật sư tranh tụng hôn nhân

  1.  Tư vấn cách thức giải quyết tranh chấp, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của các bên tranh chấp trong vụ án hôn nhân

  2. Điều tra thu thập chứng cứ - tài liệu, kiểm tra đánh giá chứng cứ - tài liệu để trình trước Tòa.3. Soạn thảo đơn, chuẩn bị hồ sơ kiện cho khách hàng trong vụ án hôn nhân4. Cùng sát cánh với thân chủ trong suốt quá trình vụ kiện vụ án hôn nhân

    5. Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ trong các vụ án dân sự, hình sự, kinh tế, lao động, hành chính, hôn nhân gia đình trong vụ án hôn nhân

    6. Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bào chữa cho bị can, bị cáo trước tòa nhằm minh oan hoặc giảm nhẹ mức án cho bị can, bị cáo.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật