Luật sư tranh chấp hôn nhân gia đình

Các tranh chấp về hôn nhân và gia đình:


- Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;


- Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;


- Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;


- Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ;


- Tranh chấp về cấp dưỡng;


- Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật