Luật kết hôn nước ngoài quy định về Biểu mẫu giấy tờ

Luật kết hôn nước ngoài quy định về Biểu mẫu giấy tờ sử dụng trong việc kết hôn với người nước ngoài.

Để làm hồ sơ kết hôn nước ngoài, kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam các giấy tờ về nhân thân của người Việt Nam muốn xin đăng ký nước ngoài phải được công chứng (chứng thực).

Ngoài ra một số giấy tờ kết hôn nước ngoài phải làm theo mẫu quy định của Bộ tư pháp về việc sử dụng trong trường hợp kết hôn nước ngoài, mẫu này được sử dụng thống nhất trên cả nước.

Cụ thể một số mẫu cho người Việt Nam:

Mẫu giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân.

Mẫu lý lịch cá nhân TP/HTNNg-2003-KH.2
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật