Luật hôn nhân và gia đình 2014: Con trong thời kỳ hôn nhân

Quy định về con do người vợ mang thai trong thời kỳ hôn nhân cũng được luật hóa. Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ mang thai trong thời kỳ hôn nhân. Như vậy là quy định rõ hơn về việc con trong thời kỳ hôn nhân! Không phải là 360 ngày mà là 300 ngày!
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật