Luật hôn nhân 2014: Không cấm kết hôn đồng giới

Luật hôn nhân 2014: Không cấm kết hôn đồng giới

Luật không cấm kết hôn đồng giới: Về hôn nhân đồng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 quy định cấm kết hôn đồng giới, và vì cấm nên đi kèm sẽ có chế tài, xử phạt. Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi năm 2014 bỏ quy định “cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính” nhưng quy định cụ thể “không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính" (Khoản 2, Điều 8).

Như vậy, những người đồng giới tính vẫn có thể kết hôn, tuy nhiên sẽ không được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra. Đây là sự nhìn nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính của Nhà nước ta trong tình hình xã hội hiện nay.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật