Luật hôn nhân 2014: công việc nội trợ được coi là lao động có thu nhập

Công việc nội trợ được coi như lao động có thu nhập: Điểm mới đáng lưu ý trong luật sửa đổi lần này là những quy định về giải quyết quan hệ tài sản phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con. Điểm khác biệt so Luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành là luật mới đã quy định rõ công việc nội trợ và các công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được xem như lao động có thu nhập.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật