Khi nào Toà án cho ly hôn?

Căn cứ cho ly hôn Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định cho ly hôn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+Tình trạng của vợ chồng trầm trọng;

+ Đời sống chung không thể kéo dài;

+ Mục đích của hôn nhân không đạt được.

Như vậy xét thấy đủ 3 yếu tố trên Toà sẽ cho bạn ly hôn!
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật