Kết hôn trong và ngoài phạm vi 3 đời

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Hôn nhân gia và đình thì pháp luật Việt Nam cấm kết hôn “giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.”

Cách tính 3 đời như sau: anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh chị em con chú con bác, con cô con cậu, con dì là đời thứ ba theo quy định tại khoản 13 Điều 8 Luật Hôn nhân gia và đình và điểm c.3 mục 1 Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP.

Như vậy: Nếu trong phạm vi 3 đời thi sẽ không được kết hôn. Ngoài 3 đời thì sẽ kết hôn thoải mái. Bạn đối chiếu trường hợp của bạn nhé!

Tại khoản 3 điều 10 Luật Hôn nhân và Gia đình có quy định cấm kết hôn đối với những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời. Do vậy, bạn và bạn trai của bạn thuộc đời thứ tư nên không vi phạm quy định cấm kết hôn này.


Điều 9: Điều kiện kết hôn


Nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:


1. Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên;


2. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;


3. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định tại Điều 10 của Luật này.


Theo quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP về quản lý hộ tịch thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ thực hiện việc đăng ký kết hôn; Trong trường hợp cả hai bên nam, nữ là công dân Việt Nam đang trong thời hạn công tác, học tập lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn, đã cắt hộ khẩu thường trú ở trong nước, thì việc đăng ký kết hôn được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú trước khi xuất cảnh của một trong hai bên nam, nữ.


Thanks!

Chúc bạn thành công!

 
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật