KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI

Đăng ký kết hôn với người nước ngoài: trình tự và thủ tục
Đăng ký kết hôn với người nước ngoài: trình tự và thủ tục
 • KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI
 • 26 thГЎng 10, 2014

Đăng ký kết hôn Tên thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn (trong nước, không có yếu tố nước ngoài) Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ Ủy ban nhân dân phường, xã, thị ...

Đăng ký kết hôn: thủ tục kết hôn với người nước ngoài
Đăng ký kết hôn: thủ tục kết hôn với người nước ngoài
 • KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI
 • 26 thГЎng 10, 2014

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư tại nước ngoài Trường hợp công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đăng ...

Đăng ký kết hôn: Hồ sơ hợp pháp hoá lãnh sự
Đăng ký kết hôn: Hồ sơ hợp pháp hoá lãnh sự
 • KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI
 • 26 thГЎng 10, 2014

HỢP PHÁP HÓA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN (LEGALIZATION OF DOCUMENT FOR MARRIAGE REGISTRATION) (Áp dụng đối với người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ) Người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ, hội đủ điều ...

Kết hôn có yếu tố nước ngoài: Thủ tục và hồ sơ đăng ký kết hôn
Kết hôn có yếu tố nước ngoài: Thủ tục và hồ sơ đăng ký kết hôn
 • KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI
 • 25 thГЎng 10, 2014

Về trình tự thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Thứ nhất hồ sơ đăng ký kết hôn: Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 69/2006/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký kết hôn bao gồm:  a) Tờ khai ...

Kết hôn có yếu tố nước ngoài: thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Kết hôn có yếu tố nước ngoài: thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
 • KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI
 • 25 thГЎng 10, 2014

Tại điều 103 Luật Hôn nhân gia đình quy định: Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu ...

Thủ tục đăng ký kết hôn nước ngoài
Thủ tục đăng ký kết hôn nước ngoài
 • KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI
 • 21 thГЎng 10, 2014

Khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, cả hai bên đương sự phải có mặt. Trong trường hợp có lý do khách quan mà một bên không thể có mặt được thì phải có đơn xin vắng mặt và uỷ quyền cho bên kia ...

Hồ sơ đăng ký kết hôn nước ngoài
Hồ sơ đăng ký kết hôn nước ngoài
 • KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI
 • 21 thГЎng 10, 2014

Hồ sơ đăng ký của mỗi bên phải có các giấy tờ sau đây: - Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định; - Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân của mỗi bên, do cơ quan có thẩm quyền của nước ...

Thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
 • KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI
 • 21 thГЎng 10, 2014

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài. Trong trường hợp công dân Việt Nam không có hoặc ...

Điều kiện kết hôn nước ngoài theo quy định
Điều kiện kết hôn nước ngoài theo quy định
 • KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI
 • 21 thГЎng 10, 2014

Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; người nước ngoài còn phải tuân theo quy định của pháp luật ...

Luật kết hôn nước ngoài
Luật kết hôn nước ngoài
 • KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI
 • 21 thГЎng 10, 2014

Luật kết hôn nước ngoài (hay Căn cứ pháp lý về việc kết hôn nước ngoài) - Bộ luật Dân sự năm 2005; - Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000; - Nghị định 68/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một ...

Đăng Ký Kết Hôn Với Người Nước Ngoài
Đăng Ký Kết Hôn Với Người Nước Ngoài
 • KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI
 • 23 thГЎng 8, 2012

Dịch vụ tư vấn Đăng ký kết hôn với người nước ngoài Dịch vụ tư vấn thủ tục kết hôn nước ngoài và đăng ký kết hôn với người nước ngoài được cung cấp bởi Luật Bắc Việt. Chúng tôi ...

Nội dung cơ bản của Luật kết hôn nước ngoài
Nội dung cơ bản của Luật kết hôn nước ngoài
 • KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI
 • 21 thГЎng 8, 2012

(-Kết hôn nước ngoài-)   Luật kết hôn nước ngoài về cơ bản quy định những nội dung sau: + Đối tượng kết hôn nước ngoài(ai là người kết hôn nước ngoài) + Điều kiện kết hôn nước ...

Luật Kết Hôn Nước Ngoài
Luật Kết Hôn Nước Ngoài
 • KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI
 • 21 thГЎng 8, 2012

(-Kết hôn nước ngoài-) Luật kết hôn nước ngoài, Văn  bản luật Việt Nam điều chỉnh vấn đề kết hôn nước ngoài. Dưới đây là những cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề kết hôn nước ...

Điều kiện kết hôn nước ngoài theo Luật kết hôn nước ngoài
Điều kiện kết hôn nước ngoài theo Luật kết hôn nước ngoài
 • KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI
 • 21 thГЎng 8, 2012

(-Kết hôn nước ngoài-)   Điều kiện kết hôn nước ngoài theo Luật kết hôn nước ngoài. Để được cấp giấy chứng nhận đang ký kết hôn cho công dân Việt Nam và người nước ngoài tại ...

Trường hợp cấm kết hôn theo luật kết hôn nước ngoài
Trường hợp cấm kết hôn theo luật kết hôn nước ngoài
 • KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI
 • 21 thГЎng 8, 2012

(-Kết hôn nước ngoài-) Luật kết hôn nước ngoài quy định một số trường hợp người Việt Nam không được kết hôn với người nước ngoài như sau: Người Việt Nam muốn kết hôn với người ...

Luật kết hôn nước ngoài quy định về phỏng vấn kết hôn nước ngoài
Luật kết hôn nước ngoài quy định về phỏng vấn kết hôn nước ngoài
 • KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI
 • 21 thГЎng 8, 2012

Khi lấy vợ, lấy chồng là người nước ngoài mà các bên tiến hành làm thủ tục kết hôn tại Việt Nam, phải trải qua một cuộc phỏng vấn bắt buộc tại Sở tư pháp nơi đương sự làm thủ tục ...

Tài liệu của người nước ngoài khi kết hôn với người Việt Nam tại Việt Nam
Tài liệu của người nước ngoài khi kết hôn với người Việt Nam tại Việt Nam
 • KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI
 • 21 thГЎng 8, 2012

  Luật kết hôn nước ngoài quy định về tài liệu của phía bên nước ngoài khi  sử dụng làm thủ tục đăng ký kết hôn phải: Được hợp pháp hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài ...

Luật kết hôn nước ngoài quy định về thời gian tổ chức lễ kết hôn
Luật kết hôn nước ngoài quy định về thời gian tổ chức lễ kết hôn
 • KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI
 • 21 thГЎng 8, 2012

Luật kết hôn nước ngoài quy định về thời gian tổ chức lễ kết hôn nước ngoài, lễ cưới sau khi có quyết định cho phép kết hôn của UBND tỉnh. Mục đích của thủ tục kết hôn nước ngoài ...

Luật kết hôn nước ngoài quy định về Biểu mẫu giấy tờ
Luật kết hôn nước ngoài quy định về Biểu mẫu giấy tờ
 • KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI
 • 21 thГЎng 8, 2012

Luật kết hôn nước ngoài quy định về Biểu mẫu giấy tờ sử dụng trong việc kết hôn với người nước ngoài. Để làm hồ sơ kết hôn nước ngoài, kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam ...

Niêm yết thông tin kết hôn nước ngoài
Niêm yết thông tin kết hôn nước ngoài
 • KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI
 • 21 thГЎng 8, 2012

Luật kết hôn nước ngoài quy định về thời gian niêm yết kết hôn với người nước ngoài Niêm yết kết hôn nước ngoài là một thủ tục bắt buộc của quá trình thực hiện thủ tục kết hôn ...

Trang: 12

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật