Kết hôn giữa Người Việt Nam tại nước ngoài- Thủ tục cho người nước ngoài kết hôn với nhau tại Việt Nam được tiến hành tại Đại sứ quán nước đó tại Việt Nam.

- Thủ tục kết hôn, người Việt Nam kết hôn với nhau tại nước ngoài được tiến hành ở Đại Sứ quán Việt Nam ở nước ngoài, hoặc cơ quan lãnh sự Của Việt Nam tại nước đó.

- Thủ tục kết hôn nước ngoài giữa người Việt Nam với người nước ngoài tai Việt Nam được tiến hành tại sở tư pháp tỉnh nơi người Việt Nam muốn đăng ký kết hôn nước ngoài có hộ khẩu thường trú.

Mọi thắc mắc về quy định pháp luật liên quan đến kết hôn nước ngoài, thủ tục đăng ký hôn nhân tại Việt Nam, thủ tục đăng ký kết hôn Việt Nam, kết hôn nước ngoài xin liên hệ với Asimic- Liên Việt Luật để được tư vấn.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật