HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ CỦA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Ngày 31 tháng 12 năm 2008, liên bộ Bộ Tư pháp – Bộ Ngoại giao đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài. Thông tư liên tịch này hướng dẫn thực hiện Điều 80 của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, bao gồm:
Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài và có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam;
Đăng ký kết hôn giữa hai bên nam nữ là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài;
Đăng ký khai tử cho công dân Việt Nam chết ở nước ngoài;
Đăng ký việc nhận nuôi con nuôi giữa người nhận nuôi là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài với trẻ em được nhận làm con nuôi là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài;
Đăng ký việc giám hộ giữa công dân Việt Nam với nhau cư trú ở nước ngoài, hoặc giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài;
Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con giữa người nhận và người được nhận là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài;
Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho công dân Việt Nam đã đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam hoặc đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và đã ghi chú vào sổ hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam;
Thực hiện việc ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch khác của công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, bao gồm: xác định cha, mẹ, con; thay đổi quốc tịch; ly hôn; huỷ việc kết hôn trái pháp luật; chấm dứt việc nuôi con nuôi;
 
Đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài;
Đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, mà những việc hộ tịch đó trước đây đã được đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam;
Thực hiện ghi vào sổ các việc: khai sinh; kết hôn; nhận cha, mẹ, con; nuôi con nuôi của công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch cho công dân Việt Nam đã đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam, mà sổ đăng ký các sự kiện hộ tịch đó đang lưu tại Cơ quan đại diện Việt Nam;
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoài.
Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2009.
Các biểu mẫu kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG
STTTên biểu mẫuKý hiệu
01Giấy khai sinh (Bản chính)Mẫu BTP-NG/HT-2008-KS.GC.I
02Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính)Mẫu BTP-NG/HT-2008-KH.GC.I
03Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính)Mẫu BTP-NG/HT-2008-CN.GC.I
04Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính)Mẫu BTP-NG/HT-2008-CMC.GC.I
05Giấy khai sinh (Bản sao)Mẫu BTP-NG/HT-2008-KS.1.a.II
06Giấy khai sinh (Bản chính – cấp lại)Mẫu BTP-NG/HT-2008-KS.2.II
07Giấy chứng nhận kết hôn (Bản sao)Mẫu BTP-NG/HT-2008-KH.1.a.II
08Giấy chứng nhận kết hôn (Bản sao – đăng ký lại)Mẫu BTP-NG/HT-2008-KH.2.a.II
09Giấy chứng tử (Bản sao)Mẫu BTP-NG/HT-2008-KT.1.a.II
10Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản sao)Mẫu BTP-NG/HT-2008-CN.2.a.II
11Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản sao – Đăng ký lại)Mẫu BTP-NG/HT-2008-CN.3.a.II
12Quyết định công nhận việc giám hộ  (Bản sao)Mẫu BTP-NG/HT-2008-GH.2.a.II
13Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản sao)Mẫu BTP-NG/HT-2008-GH.4.a.II
14Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản sao)Mẫu BTP-NG/HT-2008-CMC.4.a.II
15Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao)Mẫu BTP-NG/HT-2008-TĐCC.2.a.II


SOURCE: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật