HỎI ĐÁP KẾT HÔN

TÒA ÁN NEWYORK NÓI “KHÔNG” VỚI HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI
TÒA ÁN NEWYORK NÓI “KHÔNG” VỚI HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI
 • HỎI ĐÁP KẾT HÔN
 • 02 tháng 5, 2011

Tòa án tối cao New York hôm qua đã ra phán quyết không chấp nhận đưa hôn nhân đồng giới vào luật của bang, bác bỏ lỹ lẽ của các cặp đồng tính cho rằng luật này vi phạm quyền trong hiến pháp ...

MỘT VÀI Ý KIẾN VỀ KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT PHÁP LÝ CỦA HÔN NHÂN
MỘT VÀI Ý KIẾN VỀ KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT PHÁP LÝ CỦA HÔN NHÂN
 • HỎI ĐÁP KẾT HÔN
 • 02 tháng 5, 2011

THS. NGUYỄN HỒNG HẢI – Khoa Luật dân sự – Đại học Luật Hà Nội1. Khái niệm về hôn nhânTrong khoa học pháp lý nói chung và khoa học Luật HN & GĐ nói riêng, việc đưa ra một khái niệm đầy ...

BÀN THÊM VỀ CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN THEO PHÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH HIỆN HÀNH
BÀN THÊM VỀ CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN THEO PHÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH HIỆN HÀNH
 • HỎI ĐÁP KẾT HÔN
 • 02 tháng 5, 2011

THS. NGUYỄN HỒNG HẢI - Khoa Luật Dân sự – Đại học Luật Hà NộiChế độ tài sản chung của vợ chồng được qui định tại các điều 27, 28 Luật HN&GĐ năm 2000 là chế độ tài sản pháp ...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ÁP DỤNG PHONG TỤC, TẬP QUÁN TRONG GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ÁP DỤNG PHONG TỤC, TẬP QUÁN TRONG GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
 • HỎI ĐÁP KẾT HÔN
 • 02 tháng 5, 2011

THS. NGUYỄN HỒNG HẢI – Khoa Luật Dân sự – Đại học Luật Hà nộiKế thừa và phát huy truyền thống đạo đức, phong tục, tập quán tốt đẹp trong gia đình Việt nam là một trong các nhiệm vụ cơ ...

GIẤY KHAI SINH QUA THỰC TIỄN TƯ PHÁP Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN
GIẤY KHAI SINH QUA THỰC TIỄN TƯ PHÁP Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • HỎI ĐÁP KẾT HÔN
 • 02 tháng 5, 2011

Giấy khai sinh là căn cứ đầu tiên, là cơ sở pháp lý tin cậy nhất về một công dân, đặc biệt khi làm các giấy tờ khác liên quan đến quyền lợi của bản thân như: học tập, công tác, đăng ký ...

TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VỀ GIA ĐÌNH VÀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VỀ GIA ĐÌNH VÀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
 • HỎI ĐÁP KẾT HÔN
 • 02 tháng 5, 2011

Minh AnhĐược ví như cái nước nhỏ, Nho giáo cho rằng, gia đình có vị trí quan trọng trong sự ổn định của xã hội. Vì vậy, những hành vi ứng xử và giao tiếp của mỗi thành viên trong gia đình ...

VỀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA KHUÔN MẪU GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN ĐẠI
VỀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA KHUÔN MẪU GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN ĐẠI
 • HỎI ĐÁP KẾT HÔN
 • 02 tháng 5, 2011

TRỊNH HÒA BÌNHGia đình là phạm trù xuất hiện rất sớm trong lịch sử loài người; là một thiết chế xã hội quan trọng, liên quan đến hoạt động của toàn xã hội và mỗi cá nhân. Theo quan điểm ...

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO CHẤT ĐỘC DA CAM Ở VIỆT NAM
BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO CHẤT ĐỘC DA CAM Ở VIỆT NAM
 • HỎI ĐÁP KẾT HÔN
 • 02 tháng 5, 2011

Lisa C. Toohey TÓM TẮT Bài viết này tìm hiểu tranh chấp giữa Mỹ và Việt Nam về những thiệt hại mà người dân Việt Nam phải gánh chịu do hậu quả của việc sử dụng hoá chất diệt cỏ, Chất ...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN PHƯƠNG LAN VỀ ĐỀ TÀI: “CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CHẾ ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ NUÔI CON NUÔI Ở VIỆT NAM”
LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN PHƯƠNG LAN VỀ ĐỀ TÀI: “CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CHẾ ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ NUÔI CON NUÔI Ở VIỆT NAM”
 • HỎI ĐÁP KẾT HÔN
 • 02 tháng 5, 2011

Chuyên ngành: Luật Dân sự; Mã số: 62.38.30.01; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Văn Thanh và TS. Đinh Trung Tụng; Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội.Những kết luận mới của ...

GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH. TẬP 2: CÁC QUAN HỆ TÀI SẢN GIỮA VỢ CHỒNG
GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH. TẬP 2: CÁC QUAN HỆ TÀI SẢN GIỮA VỢ CHỒNG
 • HỎI ĐÁP KẾT HÔN
 • 02 tháng 5, 2011

Tác giả:TS. Nguyễn Ngọc Điện Chuyên ngành: Khoa học xã hội / Luật Nguồn phát hành: Trường ĐH Cần ThơSơ lược:Đây là phần tiếp theo của giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. Phần hai ...

GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH. TẬP 1:Gia đình
GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH. TẬP 1:Gia đình
 • HỎI ĐÁP KẾT HÔN
 • 02 tháng 5, 2011

Tác giả:TS. Nguyễn Ngọc ĐiệnChuyên ngành: Khoa học xã hội / LuậtNguồn phát hành: Trường ĐH Cần ThơSơ lược:Trong chừng mực nào đó, có thể định nghĩa luật hôn nhân và gia đình như là tập ...

NHÌN LẠI MỘT NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/ND-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH
NHÌN LẠI MỘT NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/ND-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH
 • HỎI ĐÁP KẾT HÔN
 • 02 tháng 5, 2011

Ngày 27/12/2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định 158/2005/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 01/4/2006) thay thế cho Nghị định 83/1998/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch. Qua hơn 1 năm thực hiện đã được ...

MỘT CÔ DÂU VIỆT CÓ THỂ KHÔNG ĐÒI ĐƯỢC HAI CON
MỘT CÔ DÂU VIỆT CÓ THỂ KHÔNG ĐÒI ĐƯỢC HAI CON
 • HỎI ĐÁP KẾT HÔN
 • 02 tháng 5, 2011

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật: Thứ ba, 24/07/2007——————————————————————————-Chuyện của HàNgày 9-7-2007, báo điện tử www.hani.co.kr đăng bài của tác giả Kim Nam Il ...

CÔNG VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG CHÍNH SÁCH GIA ĐÌNH Ở CHÂU ÂU
CÔNG VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG CHÍNH SÁCH GIA ĐÌNH Ở CHÂU ÂU
 • HỎI ĐÁP KẾT HÔN
 • 02 tháng 5, 2011

Nguyễn Thu PhươngTẠP CHÍ CỘNG SẢN SỐ 22 NĂM 2007Thực hiện chính sách gia đình, các nước châu Âu hướng tới xây dựng gia đình phát triển toàn diện, chú trọng tới vai trò của gia đình trong việc ...

GIA ĐÌNH HÀN QUỐC: TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI
GIA ĐÌNH HÀN QUỐC: TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI
 • HỎI ĐÁP KẾT HÔN
 • 02 tháng 5, 2011

TRẦN VĂN THẮNG - Ths, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí MinhTừng là một nước nông nghiệp nghèo, nhưng sau chưa đầy bốn thập kỷ, đất nước Hàn Quốc đã đạt được những ...

VỤ ÁN: BỖNG NHIÊN CHỒNG CŨ ĐÒI CHIA ĐẤT
VỤ ÁN: BỖNG NHIÊN CHỒNG CŨ ĐÒI CHIA ĐẤT
 • HỎI ĐÁP KẾT HÔN
 • 02 tháng 5, 2011

Sau 16 năm bỏ đi sống với những người phụ nữ khác, ông chồng lù lù quay về, đòi bà vợ chia tài sản…TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vừa hoãn phiên xử sơ thẩm lần hai vụ chia tài sản chung ...

LUẬT BỎ NGỎ VIỆC CÔNG NHẬN CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH
LUẬT BỎ NGỎ VIỆC CÔNG NHẬN CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH "CHUI"
 • HỎI ĐÁP KẾT HÔN
 • 02 tháng 5, 2011

Hà Vy (tạm gọi tên này) vừa chi 7.000 USD phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Việc xác định lại giới tính trong gấy tờ hộ tịch của Hà Vy tùy thuộc vào việc được tổ chức y tế xác định có ...

NƯỚC MẮT BÀ MẸ 75 TUỔI KIỆN CON TRAI
NƯỚC MẮT BÀ MẸ 75 TUỔI KIỆN CON TRAI
 • HỎI ĐÁP KẾT HÔN
 • 02 tháng 5, 2011

Mái tóc bạc phơ run rẩy bám vào thành ghế, bà cụ thều thào với Hội đồng xét xử trong tiếng nấc nghẹn: “Xin tòa bảo nó trả phần đất mồ mả tổ tiên để tôi được chăm sóc thờ cúng cho ...

GIA ĐÌNH VIỆT NAM – BIẾN ĐỔI VÀ TRIỂN VỌNG
GIA ĐÌNH VIỆT NAM – BIẾN ĐỔI VÀ TRIỂN VỌNG
 • HỎI ĐÁP KẾT HÔN
 • 02 tháng 5, 2011

NGUYỄN LINH KHIẾUNhững biến đổi của gia đình Việt Nam thời gian qua đang tạo ra những băn khoăn, lo lắng cho không ít người về sự tác động của toàn cầu hóa đối với gia đình và văn hóa gia ...

THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ NUÔI CON NUÔI QUỐC TẾ GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ QUÉBEC
THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ NUÔI CON NUÔI QUỐC TẾ GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ QUÉBEC
 • HỎI ĐÁP KẾT HÔN
 • 02 tháng 5, 2011

THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ NUÔI CON NUÔI QUỐC TẾ GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ QUÉBEC CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Sau đây gọi là “Việt Nam”) ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật