Hồ sơ nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài

Trình tự, thủ tục, hồ sơ nhận con nuôi:

+ Hồ sơ của người xin nhận nuôi con nuôi gồm:

1. Đơn xin nhận con nuôi;

2. Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;

3. Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam;

4. Bản điều tra về tâm lý, gia đình;

5. Văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe;

5. Văn bản xác nhận thu nhập và tài sản;

6. Phiếu lý lịch tư pháp;

7. Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;

8. Tài liệu chứng minh thuộc trường hợp xin đích danh (là các giấy tờ chứng minh mối quan hệ rằng người nhận nuôi con nuôi là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi)

Các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài, do cơ quan có thầm quyền của nước ngoài cấp cần được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ được lập thành 02 bộ và nộp tại Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp, địa chỉ: 58 – 60 phố Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội.

 

+ Hồ sơ cuả người được nhận làm con nuôi gồm có:

1. Giấy khai sinh;

2. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;

3. Hai (02) ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 6 tháng;

4. Văn bản về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của cháu bé.

Hồ sơ được lập thành 03 bộ và nộp tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người được nhận làm con nuôi thường trú.
  • TAG :