Hồ sơ cần chuẩn bị khi ly hôn

Hồ sơ xin ly hôn bao gồm như sau:
a) Đơn yêu cầu công nhận việc thuận tình ly hôn.
Điều 312 Bộ luật Tố tụng dân sự có quy định nội dung chính của đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự như sau:
  • Ngày, tháng, năm viết đơn;

  • Tên tòa án có thẩm quyền giải quyết đơn;

  • Tên, địa chỉ của người yêu cầu;

  • Những vấn đề cụ thể yêu cầu tòa án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu tòa án giải quyết việc dân sự đó, cụ thể trong đơn ly hôn phải có những phần: mối quan hệ vợ chồng, thỏa thuận về tài sản chung, thỏa thuận về con chung

  • Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết đơn yêu cầu, nếu có;

  • Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu;

  • Người yêu cầu phải ký tên hoặc điểm chỉ vào phần cuối đơn (cả hai vợ chồng)


Đơn xin ly hôn có thể tự làm đơn theo quy định trên đây (viết tay hay đánh máy đều được). Trường hợp lấy mẫu đơn trên mạng, nếu đúng mẫu của tòa án hoặc phù hợp với quy định của pháp luật vẫn được chấp nhận.
Hiện nay, có một số tòa án phát hành các mẫu đơn về hôn nhân và gia đình, có đóng dấu hoặc số ký hiệu của tòa. Nếu ai không biết cách làm đơn có thể liên hệ với tòa  án có thẩm quyền mua và sử dụng. Việc phát hành các mẫu đơn của các tòa  án là để giản tiện cho các đương sự, chứ không bắt buộc tất cả đều phải mua mẫu ở tòa án.
b) Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính);
c) Chứng minh nhân dân của vợ, chồng;
d) Giấy khai sinh của con chung (bản sao có công chứng);
e) Giấy tờ chứng nhận về quyền sở hữu tài sản (trong trường hợp vợ chồng có yêu cầu tòa án chia tài sản chung của vợ chồng);
Nếu hai bên đăng ký kết hôn theo pháp luật nước ngoài muốn ly hôn tại Việt Nam thì phải hợp thức  lãnh sự giấy đăng ký kết hôn và làm thủ tục ghi chú vào sổ đăng ký tại Sở Tư pháp rồi mới nộp đơn xin ly hôn. Trong trường hợp các bên không tiến hành ghi chú nhưng vẫn muốn ly hôn thì trong đơn xin ly hôn phải trình bày rõ lý do không ghi chú kết hôn.

 
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật