Giấy khai sinh: với trường hợp không đăng ký kết hôn

  • 26 thГЎng 10, 2014
  • 1424 lượt xem
  • 0 bình luận

Đăng ký kết hôn là việc Nhà nước thừa nhận về mặt pháp lý quan hệ vợ chồng giữa người nam và người nữ, từ đó quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình được pháp luật bảo vệ. Việc em bạn chưa đăng ký kết hôn sẽ ảnh hưởng ngay đến quyền và lợi ích của cháu bé trước mắt và lâu dài.


Trường hợp em bạn sinh con khi chưa đăng ký kết hôn, nhưng cha cháu bé đã nhận cháu là con đẻ thì thủ tục đăng ký khai sinh được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký quản lý hộ tịch, cụ thể như sau:


Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì Ủy ban nhân dân cấp xã kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh”.


Tại điểm b khoản 4 mục II Thông tư 01/2008/TT-BTP quy định về đăng ký việc nhận con như sau:


“Trường hợp con sinh ra trước ngày cha, mẹ đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận, thì tên của người cha sẽ được ghi ngay trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của người con mà người cha không phải làm thủ tục nhận con”.


Như vậy, cháu bé sẽ được đăng ký khai sinh theo các quy định nêu trên. Hồ sơ đăng ký gồm giấy chứng sinh (theo mẫu); bản sao sổ hộ khẩu của cha mẹ (nếu có). Hồ sơ này được nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người mẹ hoặc nơi cư trú của người cha (nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ).

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật