ĐƠN YÊU CẦU THUẬN TÌNH LY HÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

                                                                        ……(1), ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN VIỆC THUẬN TÌNH LY HÔN

 

Kính gửi: Toà án nhân dân ……………………………………………...(1)

Chúng tôi gồm: …………………………………………………………….(2)

Địa chỉ: ………………………………………………………………………….…….(3)

Những vấn đềcụ thể yêu cầu yêu cầu tòa án giải quyết (4)…………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………

Lý  do xin thuận tình ly hôn…………………………………………………………….(5)

Những tài liệu kèm theo đơn thuận tình ly hôn  gồm có: 1………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ việc

…………………………………………………………………… …………………….

………………………………………………………………………………….……….

Chữ ký của cả vợ chồng(6)

Hồ sơ gửi kèm theo đơn

-          Bản sao Giấy CMND (Hộ chiếu);

-          Hộ khẩu (có công chứng )

-          Bản chính giấy chứng nhận kết hôn (nếu có), trong trường hợp mất bản chính giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhưng phải trình bày rõ trong đơn kiện.

-          Bản sao giấy khai sinh con (nếu có con).

-          Nếu hai bên kết hôn tại Việt Nam, sau đó vợ hoặc chồng xuất cảnh sang nước ngoài (không tìm được địa chỉ) thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương về việc một bên đã xuất cảnh và đã tên trong hộ khẩu.

-          Nếu một trong hai bên đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài thì phải xác nhận của đại sứ quán hoặc lãnh sự quán.

 

 

-    Nếu hai bên đăng ký kết hôn theo pháp luật nước ngoài muốn ly hôn tại Việt Nam thì phải hợp thức lãnh sự giấy đăng ký kết hôn và làm thủ tục ghi chú vào sổ đăng ký tại Sở Tư pháp rồi mới nộp đơn xin thuận tình  ly hôn. Trong trường hợp các bên không tiến hành ghi chú nhưng vẫn muốn ly hôn thì trong đơn xin ly hôn phải trình bày rõ lý do không ghi chú kết hôn.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật