Đơn thuận tình ly hôn

Đơn thuận tình ly hôn được viết dựa trên đơn khởi được viết theo mẫu đơn khởi kiện dân sự. Đơn ly hôn phải được viết đúng mẫu đơn khởi kiện dân sự và ghi đầy đủ nội dung. Những nội dung chính và đặc thù trong đơn ly hôn cần phải viết như sau:

- Về quan hệ hôn nhân

- Về con chung của vợ chồng

- Về tài sản chung, nợ chung vợ chồng.

Những nội dung trên cần nêu thật cụ thể và đầy đủ nhằm nêu rõ tính chất của vụ việc ly hôn.

Đặc điểm khác biệt trong nội dung đơn thuận tình ly hôn và đơn ly hôn thông thường là tính chất nội dung của đơn. Trong khi đơn xin ly hôn nêu các nội dung ra và yêu cầu Tòa án giải quyết vì có mâu thuẫn không thể tự giải quyết thì đơn thuận tình ly hôn nêu đủ các nội dung nhưng hai bên đã thỏa thuận được không yêu cầu Tòa án giải quyết hoặc yêu cầu Tòa án xem xét công nhận sự thỏa thuận đó.

Đơn thuận tình ly hôn thể hiện ý chí chung của cả vợ chồng. Do đó khi viết đơn xin thuận tình ly hôn thường thì cả hai vợ chồng đều ký vào đơn.

Đơn thuận tình ly hôn được xem xét khi đơn của vợ hoặc chồng có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc sứ quán Việt Nam tại nước ngoài.

Để giải quyết vấn đề ly hôn của mình hoặc người thân bạn nên liên hệ với Luật sư chuyên trách Hôn nhân gia đình để được tư vấn chính xác và cụ thể. Luật Bắc Việt là một đối tác sẵn sàng chia sẻ những tâm tư và nguyện vọng của bạn.
  • TAG :