Điều kiện kết hôn nước ngoài theo Luật kết hôn nước ngoài

(-Kết hôn nước ngoài-)

 


Điều kiện kết hôn nước ngoài theo Luật kết hôn nước ngoài.

Để được cấp giấy chứng nhận đang ký kết hôn cho công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Việt Nam trước hết phải đáp ứng điều kiện kết hôn nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Phía người Việt Nam  phải:

- Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên;

- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;

- Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định tại Điều 10 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.

Phía bên người nước ngoài muốn kết hôn với người Việt Nam tại Việt Nam cũng phải tuân theo điều kiện này.

Trên đây chỉ là những điều kiện cơ bản của pháp luật Việt Nam khi thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn  nước ngoài tại Việt Nam, ngoài ra phía người nước ngoài muốn kết hôn tại Việt Nam cũng phải tuân theo chính những quy định về điều kiện kết hôn của nước đó.Trường hợp người Việt Nam muốn kết hôn với người nước ngoài tại Nước ngoài thì điều kiện kết hôn, thủ tục đăng ký kết hôn cũng sẽ khác. Hãy liên hệ với Chuyên gia tư vấn kết hôn nước ngoài của Luật BẮc Việt để được tư vấn

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật