ĐĂNG KÝ LƯU TRÚ

Hướng dẫn thủ tục làm Thẻ tạm trú
Hướng dẫn thủ tục làm Thẻ tạm trú
  • ĐĂNG KÝ LƯU TRÚ
  • 29 thГЎng 10, 2014

Hướng dẫn thủ tục làm Thẻ tạm trú Hồ sơ gồm: Công văn đề nghị cấp Thẻ tạm trú (Mẫu N7A - đóng dấu theo hướng dẫn trong đơn) Tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp ...

Hướng dẫn thủ tục Đăng ký thường trú
Hướng dẫn thủ tục Đăng ký thường trú
  • ĐĂNG KÝ LƯU TRÚ
  • 29 thГЎng 10, 2014

Hồ sơ đăng ký thường trú gồm Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú Bản sao y có chứng thực hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp còn hạn ít nhất 6 tháng Bản ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật