ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO CON Ở ĐÂU

Điều 13 của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định về thẩm quyền đăng ký khai sinh như sau:


“1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), nơi cư trú của người mẹ thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em; nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người cha thực hiện việc đăng ký khai sinh.


2. Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú của người mẹ và người cha, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi trẻ em đang sinh sống trên thực tế thực hiện việc đăng ký khai sinh.


3. Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc nơi có trụ sở của tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó”.


Theo quy định nêu trên thì việc xác định nơi đăng ký khai sinh của trẻ được xác định như sau:


Trước hết, thẩm quyền đăng ký khai sinh được xác định là Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi người mẹ có hộ khẩu thường trú; nếu người mẹ không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì đăng ký tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người mẹ đăng ký tạm trú có thời hạn;


- Trong trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc tạm trú của người mẹ thì mới được đăng ký khai sinh cho trẻ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi người cha có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú có thời hạn;


- Trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc tạm trú của cả người cha và người mẹ thì mới được đăng ký khai sinh cho trẻ tại nơi trẻ đang sinh sống thực tế.


Với trường hợp của bạn, việc khai sinh cho con của bạn sẽ được tiến hành tại Ủy ban nhân dân xã, nơi bạn đăng ký hộ khẩu thường trú.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật