Đăng ký kết hôn: đăng ký kết hôn mất bao thời gian có chứng nhận

Thời gian có giấy chứng nhận kết hôn?

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy hai bên nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký kết hôn cho hai bên nam, nữ. Trong trường hợp cần phải xác minh, thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật