CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Hồ sơ nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài
Hồ sơ nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài
 • CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
 • 29 thГЎng 10, 2014

Trình tự, thủ tục, hồ sơ nhận con nuôi: + Hồ sơ của người xin nhận nuôi con nuôi gồm: 1. Đơn xin nhận con nuôi; 2. Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế; 3. Văn bản cho phép ...

Nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài: Điều kiện với người nhận
Nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài: Điều kiện với người nhận
 • CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
 • 29 thГЎng 10, 2014

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Nuôi con nuôi, vợ chồng ông bà có thể nhận người cháu gái (con của người em gái) làm con nuôi. Trường hợp của ông bà được gọi là nuôi con nuôi đích ...

Nuôi con nuôi: Cần lưu ý thủ tục
Nuôi con nuôi: Cần lưu ý thủ tục
 • CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
 • 29 thГЎng 10, 2014

- Người nhận con nuôi thường trú tại nước là thành viên của điều ước quốc tế về hợp tác nuôi con nuôi với Việt Nam nộp hồ sơ cho Cục Con nuôi thông qua tổ chức con nuôi của nước đó ...

Nuôi con nuôi: Lệ phí
Nuôi con nuôi: Lệ phí
 • CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
 • 29 thГЎng 10, 2014

Lệ phí nuôi con nuôi: 9.000.000 đồng/ 01 trường hợp - Người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam nộp chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài: 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) khi ...

Nhận con nuôi: Người Việt Nam nhận con nuôi nước ngoài
Nhận con nuôi: Người Việt Nam nhận con nuôi nước ngoài
 • CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
 • 29 thГЎng 10, 2014

Trường hợp: Người Việt Nam nhận con nuôi nước ngoài và người nước ngoài nhận con nuôi Việt Nam   CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ: - Cơ quan tiếp nhận hồ sơ của người xin nhận con nuôi: Cục Con ...

Nhận con nuôi: trường hợp người nước ngoài thường thú tại Việt Nam
Nhận con nuôi: trường hợp người nước ngoài thường thú tại Việt Nam
 • CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
 • 29 thГЎng 10, 2014

Đối với trường hợp người nước ngoài thường thú tại Việt Nam thì giấy tờ nhận con nuôi là người Việt Nam bao gồm: - Đơn xin nhận con nuôi; - Bản sao Hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc ...

Nhận con nuôi: Trường hợp người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam
Nhận con nuôi: Trường hợp người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam
 • CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
 • 29 thГЎng 10, 2014

Để nhận con nuôi tại Việt Nam, người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam cần phải chuẩn bị các giấy tờ sau: - Đơn xin nhận con nuôi; - Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay ...

Nhận con nuôi: Thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài
Nhận con nuôi: Thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài
 • CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
 • 29 thГЎng 10, 2014

Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi. Theo Điều 8 Luật Nuôi con nuôi thì người được nhận làm con nuôi là: “1. Trẻ em ...