CHIA TÀI SẢN CHUNG LY HÔN

Tài sản chung khi ly hôn
Tài sản chung khi ly hôn
  • CHIA TÀI SẢN CHUNG LY HÔN
  • 02 thГЎng 1, 2015

Thỏa thuận chia tài sản cho con chung khi ly hôn Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, khi ly hôn, vợ và chồng có quyền thỏa thuận về vấn đề phân chia tài sản, nếu như các bên không ...

Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn
Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn
  • CHIA TÀI SẢN CHUNG LY HÔN
  • 05 thГЎng 5, 2022

Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận;

Danh mục

Loading...