CHIA TÀI SẢN CHUNG LY HÔN

Tài sản chung khi ly hôn
Tài sản chung khi ly hôn
  • CHIA TÀI SẢN CHUNG LY HÔN
  • 02 tháng 1, 2015

Thỏa thuận chia tài sản cho con chung khi ly hôn Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, khi ly hôn, vợ và chồng có quyền thỏa thuận về vấn đề phân chia tài sản, nếu như các bên không ...

Danh mục

Loading...

Bài xem nhiều

Bài nổi bật