Cách viết đơn ly hôn

Bạn muốn tham khảo Cách viết đơn ly hôn, sau đây là một vài tư vấn của các luật sư chuyên viên tư vấn hàng đầu Luật Bắc Việt:
Đơn ly hôn phải được viết đúng mẫu đơn khởi kiện dân sự và ghi đầy đủ nội dung. Cách viết đơn ly hôn tuân thủ một số nguyên tắc và quy định về đơn khởi kiện theo quy định pháp luật.

Những nội dung chính và đặc thù trong đơn ly hôn cần phải viết như sau:
- Về quan hệ hôn nhân:
+ Cơ sở dẫn đến quan hệ hôn nhân
+ Tính chất pháp lý của quan hệ hôn nhân
- Về nội dung mối quan hệ vợ chồng dẫn tới viết đơn xin ly hôn:
+ Lý do ly hôn
+ Thời gian phát sinh mâu thuẫn
+ Hậu quả mâu thuẫn vợ chồng
+ Mâu thuẫn được giải quyết như thế nào?
- Về con chung của vợ chồng
+ Có mấy con chung
+ Thông tin con chung
+ Hướng giải quyết của vợ chồng sau khi ly hôn đối với con chung
+ Trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con chung sau khi ly hôn.
- Về tài sản chung vợ chồng.
+ Tài sản chung của vợ chồng
+ Khoản nợ chung của vợ chồng
+ Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, nghĩa vụ trả khoản nợ
Những nội dung trên cần nêu thật cụ thể và đầy đủ nhằm nêu rõ tính chất của vụ việc ly hôn.
Bên cạnh đó nêu ra các tài liệu, chứng cứ chứng minh nội dung đơn ly hôn. Về nguyên tắc khi gửi đơn xin ly hôn cho Toà án, người viết đơn ly hôn phải gửi kèm theo tài liệu, chứng cứ để chứng minh họ là người có quyền viết đơn xin ly hôn và những yêu cầu của họ là có căn cứ và hợp pháp. Tuy nhiên trong trường hợp vì lý do khách quan nên họ không thể nộp ngay đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, thì họ phải nộp các tài liệu, chứng cứ ban đầu chứng minh cho việc khởi kiện ly hôn là có căn cứ. Các tài liệu, chứng cứ khác người khởi kiện phải tự mình bổ sung hoặc bổ sung theo yêu cầu của Toà án trong quá trình giải quyết vụ án.
  • TAG :