Các yêu cầu trong hôn nhân

Các yêu cầu về hôn nhân và gia đình:


- Yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật;


- Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;


- Yêu cầu công nhận sự thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;


- Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn;


- Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;


- Yêu cầu công nhận hoặc không công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Toà án nước ngoài;


- Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật