Án phí ly hôn

Án phí ly hôn có hai loại:

Án phí ly hôn sơ thẩm và án phí ly hôn phúc thẩm

Án phí ly hôn sơ thẩm và phúc thẩm là 200.000 đồng.

Án phí ly hôn sơ thẩm là là số tiền mà đương sự phải nộp cho tòa án khi Tòa án giải quyết vụ án ly hôn.

Trong vụ án ly hôn, Nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong vụ án ly hôn phải nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm, người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí.

Tiền tạm ứng án phí được nộp cho cơ quan thi hành án có thẩm quyền để gửi vào tài khoản tạm giữ mở tại kho bạc nhà nước và được rút ra để thi hành án theo quyết định của Toà án.

Người đã nộp tiền tạm ứng án phí phải chịu án phí thì ngay sau khi bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực thi hành, số tiền tạm ứng đã thu được phải được nộp vào ngân sách nhà nước.

Trong trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng án phí được hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền đã nộp theo bản án, quyết định của Toà án thì cơ quan thi hành án đã thu tiền tạm ứng án phí phải làm thủ tục trả lại tiền cho họ.

Trong trường hợp việc giải quyết vụ án ly hôn bị tạm đình chỉ thì tiền tạm ứng án phí ly hôn đã nộp được xử lý khi vụ án được tiếp tục giải quyết.
  • TAG :