Bài viết

Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (đích danh)
Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (đích danh)
 • HỎI ĐÁP CON NUÔI
 • 27 thГЎng 11, 2015

Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (đích danh) Tên thủ tục hành chínhĐăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (đích danh)Cơ quan tiếp nhận hồ sơ- Cơ quan tiếp nhận ...

Nuôi con nuôi: từ ngữ, thuật ngữ cần biết
Nuôi con nuôi: từ ngữ, thuật ngữ cần biết
 • CON NUÔI TRONG NƯỚC
 • 30 thГЎng 10, 2014

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1. Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi.2. Cha mẹ ...

Nuôi con nuôi: thẩm quyền đăng ký đích danh
Nuôi con nuôi: thẩm quyền đăng ký đích danh
 • CON NUÔI TRONG NƯỚC
 • 30 thГЎng 10, 2014

Thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôiThẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Luật Nuôi con nuôi và quy định cụ thể sau đây:1. Đối với việc ...

Nuôi con nuôi: Thẩm quyền cho phép thuộc về ai?
Nuôi con nuôi: Thẩm quyền cho phép thuộc về ai?
 • CON NUÔI TRONG NƯỚC
 • 30 thГЎng 10, 2014

Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục ...

Nuôi con nuôi: Hồ sơ của người con nuôi
Nuôi con nuôi: Hồ sơ của người con nuôi
 • CON NUÔI TRONG NƯỚC
 • 30 thГЎng 10, 2014

Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi trong nước gồm có:a) Giấy khai sinh;b) Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;c) Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không ...

Nhận con nuôi: Hồ sơ người nhận con nuôi
Nhận con nuôi: Hồ sơ người nhận con nuôi
 • CON NUÔI TRONG NƯỚC
 • 30 thГЎng 10, 2014

Theo Điều 17 Luật Nuôi con nuôi quy định thì hồ sơ của người nhận con nuôi trong nước gồm các giấy tờ sau:1. Đơn xin nhận con nuôi;2. Bản sao Hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ ...