Thuận tình ly hôn: nên giải quyết hành chính


Đề xuất không cần tới tòa án để giải quyết thuận tình ly hônBổ sung chế định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, sửa tuổi kết hôn của nam giới từ 20 xuống đủ 18, không nhất thiết tới tòa án để giải quyết thuận tình ly hôn... là những đề xuất thay đổi trong Luật Hôn nhân & Gia đình được Bộ Tư pháp đưa ra.

Ngày 26/7, Bộ Tư pháp cho biết để đáp ứng kịp thời yêu cầu khách quan của thực tiễn hôn nhân và gia đình trong giai đoạn hiện nay, sau thời gian dài tiếp thu các ý kiến đóng góp, Bộ đã hoàn tất dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi để trình Chính phủ xem xét.Cụ thể, đề xuất sửa quy định tuổi kết hôn của nam giới từ 20 xuống đủ 18. Theo đó, sửa quy định tại khoản 1 điều 9 theo hướng nam, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn. Bộ Tư pháp cho rằng quy định này sẽ đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới; đồng thời đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với quy định của Bộ luật dân sự, pháp luật tố tụng dân sự và một số lĩnh vực hoạt động xã hội khác.


Sửa đổi tiếp theo là bỏ quy định về cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính được quy định tại khoản 5 điều 10. Tuy nhiên, kế thừa quy định kết hôn được hiểu là "việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định về pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn".


Bộ Tư pháp cũng bổ sung chế định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Tuy nhiên để phòng ngừa, ngăn chặn việc mang thai hộ vì mục đích thương mại, việc cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được thực hiện trên cơ sở quy định chặt chẽ, cụ thể về người mang thai hộ, nhờ người mang thai hộ, quyền và nghĩa vụ cụ thể của các bên cùng trách nhiệm pháp lý.


Điểm sửa đổi quan trọng nữa của dự thảo luật là không nhất thiết phải tới tòa án để giải quyết việc thuận tình ly hôn bằng việc đề xuất mở rộng thẩm quyền giải quyết việc này. Theo đó, vợ chồng có thể lựa chọn giải quyết việc thuận tình ly hôn của mình tại cơ quan đăng ký hộ tịch hoặc tòa án nếu đảm bảo đủ 3 điều kiện: vợ chồng thuận tình ly hôn; không có tranh chấp về tài sản; không có tranh cấp về việc nuôi con chưa thành niên hoặc cấp dưỡng, chăm sóc con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự... Các trường hợp không đáp ứng được 3 điều kiện trên thì được giải quyết theo thủ tục tố tụng tại tòa án.


Nội dung sửa đổi tiếp theo là bổ sung các quy định về ly thân. Bộ Tư pháp cho biết để phù hợp với thực tiễn hôn nhân, gia đình tại Việt Nam, Bộ đề xuất bổ sung quy định về quyền yêu cầu ly thân của vợ, chồng hoặc của cả vợ chồng...


Anh Thư


  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật