GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH. TẬP 2: CÁC QUAN HỆ TÀI SẢN GIỮA VỢ CHỒNG

Date: 2 / May / 2011

Tác giả:

TS. Nguyễn Ngọc Điện

Chuyên ngành: Khoa học xã hội / Luật

Nguồn phát hành:

Trường ĐH Cần Thơ

Sơ lược:
Đây là phần tiếp theo của giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. Phần hai của giáo trình sẽ trình bày tập trung vào mối quan hệ tài sản giữa vợ và chồng.

Quan hệ tài sản giữa vợ và chồng là một loại quan hệ đặc biệt ràng buộc hai người, vốn đã gắn bó với nhau do hiệu lực của hôn nhân, nghĩa là có đăng ký kết hôn, liên quan đến tài sản, nói chung là đến các lợi ích vật chất có giá trị tiền tệ. Trong khung cảnh của luật thực định Việt Nam, sự tồn tại của quan hệ tài sản giữa vợ và chồng lệ thuộc vào sự tồn tại của quan hệ hôn nhân. Quan hệ tài sản của vợ chồng không tồn tại giữa hai người chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn . Quan hệ tài sản giữa vợ chồng bị thủ tiêu, trong trường hợp hai người chung sống với nhau có đăng ký kết hôn, nhưng sau đó hôn nhân bị hủy theo một bản án hoặc quyết định của Toà án. Quan hệ tài sản giữa vợ chồng chấm dứt, trong trường hợp hai người chung sống với nhau có đăng ký kết hôn, nhưng sau đó hôn nhân chấm dứt do ly hôn hoặc do có một người chết.

ISBN: Chưa xác định

Tài liệu tham khảo:
- Bénabent A., Droit civil – La famille (gia đình), Litec, 1998.
- Bùi Tường Chiểu, La polygamie en droit annamite (chế độ đa thê trong luật Việt Nam), luận án Paris, 1933.
-  Colomer A., Droit civil – Régimes matrimoniaux ( Các chế độ tài sản của vợ và chồng), Litec, 1998.
-  Comité consultatif de jurisprudence, Recueil des avis sur les coutumes des Annamites au Tonkin en matière de droit de famille, de successions et de biens cultuels (tập ý kiến về tục lệ của người Việt Nam tại Bắc Kỳ trong các lĩnh vực gia đình, thừa kế và tài sản thờ cúng), Hà Nội, 1930.
- Cornu G., Droit civil-La famille (gia đình), Montchrestien, 1993.
- Cornu G., Droit civil – Les régimes matrimoniaux (Các chế độ tài sản của vợ và chồng), Presse Universitaire de France-Thémis, 1997.
- Hồ Đắc Diệm, La puissance paternelle dans le droit annamite (phụ quyền trong luật Việt Nam), luận án Paris, 1928.
- Malaurie Ph. và Aynès L., Droit civil – La famille (Gia đình), Cujas, 1995.
- Malaurie Ph. và Aynès L., Droit civil – Les Régimes matrimoniaux (Các chế độ tài sản của vợ và chồng), Cujas, 1999.
- Nguyễn Huy Lai, Les régimes matrimoniaux dans le droit annamite (Các chế độ tài sản của vợ và chồng trong luật Việt Nam), luận án Paris 1934.
- Nguyễn Ngọc Điện, Bình luận khoa học Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, Tập I – Gia đình, nxb Trẻ-TP Hồ Chí Minh, 2002.
- Phú Đức, La veuve en droit vietnamien (người vợ goá trong luật Việt Nam), luận án Hà Nội, 1952.
- Nguyễn Thế Giai, Luật hôn nhân và gia đình, trả lời 120 câu hỏi, nxb Pháp lý, 1991.
- Nguyễn Văn Thông, Hỏi đáp về Luật hôn nhân và gia đình, nxb Tổng hợp Đồng Nai, 2001.
- Philastre P.-L.-F., Code annamite (Bộ luật Gia Long), Leroux, 1909.
- Sicé E., Le mariage en Pays d’Annam (hôn nhân ở Việt Nam), Dijon, 1906.
- Trần Quang Dung, Tìm hiểu Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, nxb Tổng Hợp Đồng Nai, 2000.
- Trịnh Đình Tiêu, La femme mariée en droit vietnamien (người đàn bà có chồng trong luật Việt Nam), Toulouse, 1958.
- Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, Hà Nội, 1994.
- Viện Sử học Việt Nam, Bộ Quốc triều hình luật, nxb Pháp lý, 1991.
- Vũ Văn Hiền, Chế độ tài sản trong gia đình Việt Nam, Bộ quốc gia giáo dục, Sài Gòn, 1960, t. 1 và 2.
- Vũ Văn Mẫu, Dân luật Việt Nam lược khảo, quyển thứ nhất – Gia đình, Sài Gòn, 1962
- Vũ Văn Mẫu, Cổ luật Việt Nam lược khảo, quyển thứ nhất, Sài Gòn, 1971.

Related posts:

 1. GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH. TẬP 1:Gia đình
 2. SỰ GIAO THOA GIỮA VỐN XÃ HỘI VỚI CÁC GIAO DỊCH KINH TẾ TRONG GIA ĐÌNH: SO SÁNH GIA ĐÌNH VIỆT NAM VÀ GIA ĐÌNH HÀN QUỐC
 3. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ CỦA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
 4. VẤN ĐỀ XÁC ĐỊNH VÀ ĐĂNG KÝ TÀI SẢN CỦA VỢ, CHỒNG THEO LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH NĂM 2000
 5. TRANH CHẤP TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG: VỤ GIẢ MẠO CHỮ KÝ ĐỂ TẶNG CHO NHÀ SỐ 12 ĐOÀN THỊ ĐIỂM (QUẬN ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI), PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN ĐÃ BỊ “QUA MẶT” NHƯ THẾ NÀO?
" HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

------------------------

LIÊN HỆ DỊCH VỤ Ở ĐÂY:
HOTLINE: 0938188889 - 0988631168(Luật sư Dũng) Email: dichvu@bacvietluat.vn -
Website: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn
HOẶC BẠN ĐIỀN VÀO Ô DƯỚI ĐÂY ĐỂ GẶP LUẬT SƯ:
    ĐƯỢC XEM NHIỀU
    ONLINE SUPPORT:
Nhãn hiệu – Hợp đồng
 • Luật sư
 • 0988631168
 • Nhãn hiệu – Hợp đồng
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Luật sư
 • 0913753918
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0938188889
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Luật sư
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 •     CONTACT:
  " HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  ------------------------

  LIÊN HỆ DỊCH VỤ Ở ĐÂY:
  HOTLINE: 0938188889 - 0988631168(Luật sư Dũng) Email: dichvu@bacvietluat.vn -
  Website: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn
  HOẶC BẠN ĐIỀN VÀO Ô DƯỚI ĐÂY ĐỂ GẶP LUẬT SƯ:
      THĂM DÒ Ý KIẾN
  Chuyên mục nào bạn quan tâm nhất?
  Dịch vụ
  Thủ tục Đầu tư
  Kiến thức
  Hỏi đáp
  Biểu mẫu
  Văn bản Luật

  Comments

  1. Heya i’m the very first time below. I stumbled upon this mother board and I believe it is definitely valuable & it taught me to be out considerably. I’m hoping to supply the one thing returning along with help other people as if you reduced the problem.

  Leave a Reply