KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI

Người nước ngoài muốn kết hôn tại Việt Nam
Người nước ngoài muốn kết hôn tại Việt Nam
  • KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI
  • 21 tháng 8, 2012

Hỏi:  Tôi là Người nước ngoài, hiện đã sống và làm việc tại Việt Nam, tôi muốn kết hôn, và thực hiện thủ tục kết hôn tại Việt Nam thì cần tuân thủ những điều kiện gì? Trả ...

Kết hôn giữa Người Việt Nam tại nước ngoài
Kết hôn giữa Người Việt Nam tại nước ngoài
  • KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI
  • 21 tháng 8, 2012

- Thủ tục cho người nước ngoài kết hôn với nhau tại Việt Nam được tiến hành tại Đại sứ quán nước đó tại Việt Nam. - Thủ tục kết hôn, người Việt Nam kết hôn với nhau tại nước ngoài ...

Hồ sơ kết hôn nước ngoài hợp lệ
Hồ sơ kết hôn nước ngoài hợp lệ
  • KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI
  • 21 tháng 8, 2012

Để đăng ký kết hôn nước ngoài thành công cần có hồ sơ kết hôn nước ngoài hợp lệ. Hồ sơ đăng ký kết hôn nước ngoài hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ những giấy tờ sau:   - Tờ khai ...

Trình Tự kết hôn nước ngoài
Trình Tự kết hôn nước ngoài
  • KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI
  • 21 tháng 8, 2012

Quá trình kết hôn với người nước ngoài kéo dài khoảng 30 ngày làm việc, nếu trường hợp có nghi vấn cần điều tra thì kéo dài thêm 20 ngày nữa. Từ khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin đăng ký kết ...

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn nước ngoài
Hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn nước ngoài
  • KẾT HÔN NƯỚC NGOÀI
  • 21 tháng 8, 2012

Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn Nước Ngoài I. Thẩm quyền giải quyết: - Kết hôn có yếu tố nước ngoài: Sở tư pháp tỉnh/thành phố nơi công dân Việt Nam thường trú. II. Nơi tiếp nhận và trả kết ...

Trang: 12

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật