Bài viết

Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn
Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn
  • CON NUÔI TRONG NƯỚC
  • 17 tháng 12, 2015

Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định ...

Nuôi con nuôi: từ ngữ, thuật ngữ cần biết
Nuôi con nuôi: từ ngữ, thuật ngữ cần biết
  • CON NUÔI TRONG NƯỚC
  • 30 tháng 10, 2014

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1. Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi.2. Cha mẹ ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật