DỊCH VỤ LUẬT

nhận con nuôi

Trình tự, thủ tục khi nhận nuôi con nuôi

29 / August / 2012

1. Nuôi con nuôi trong nước: Đối với trường hợp này, người nhận con nuôi phải nộp hồ sơ của mình và hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi tại UBND cấp xã nơi người được giới thiệu ...

Đọc thêm...

TRANH TỤNG HÔN NHÂN

ly hon co yeu to nuoc ngoai

Hướng dẫn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

27 / August / 2012

Luật Bắc Việt hướng dẫn khách hàng trong việc thiết lập hồ sơ - thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài bao gồm: 1. Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài: - Khi có đủ cơ sở về ...

Đọc thêm...

HÔN NHÂN NƯỚC NGOÀI

đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Đăng Ký Kết Hôn Với Người Nước Ngoài

23 / August / 2012

Dịch vụ tư vấn Đăng ký kết hôn với người nước ngoài Dịch vụ tư vấn thủ tục kết hôn nước ngoài và đăng ký kết hôn với người nước ngoài được cung cấp bởi Luật Bắc Việt. Chúng tôi thực ...

Đọc thêm...

LY HÔN

ly hon co yeu to nuoc ngoai

Hướng dẫn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

27 / August / 2012

Luật Bắc Việt hướng dẫn khách hàng trong việc thiết lập hồ sơ - thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài bao gồm: 1. Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài: - Khi có đủ cơ sở về ...

Đọc thêm...

HỎI ĐÁP

huỷ kêt hôn

Quy định về hủy việc kết hôn trái pháp luật

23 / August / 2012

Kết hôn trái pháp luật là việc xác lập quan hệ vợ chồng có đăng ký kết hôn nhưng vi phạm điều kiện kết hôn do pháp luật quy định, được quy định cụ thể như sau: Người có quyền yêu ...

Đọc thêm...

TỔNG HỢP THỦ TỤC

nhận con nuôi

Trình tự, thủ tục khi nhận nuôi con nuôi

29 / August / 2012

1. Nuôi con nuôi trong nước: Đối với trường hợp này, người nhận con nuôi phải nộp hồ sơ của mình và hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi tại UBND cấp xã nơi người được giới thiệu ...

Đọc thêm...